Kaginado Season 2

Kaginado Season 2, Key, etc., 鍵等, KAGI-NADO
0 Votes

Second season of Kaginado.

  • Type: TV
  • Date aired: Apr 12th, 2022
  • Genre:
  • Episodes: 12
  • Status: Ongoing
  • Ranking: #
Your Review
Reviews (0)